3 April Inombords

InnombordsInombords

Idag fick slumpen vara med och skapa.
Jag har i min undervisning många gånger
använt mig av Rorschach test för att skapa
slumpmässiga fjärilsliknande mönster med
hjälp av bläck.

För att framhäva formen av en människa har
jag jobbat vidare med bilden i Adobe Illustrator.

Lämna ett svar