Sketchnotes

Internetdagarna 2015

Årets Internetdagar handlade om programmering. Föreläsningarna filmades så är du nyfiken på vad som sas klicka på Internetdagarna 2015 och luta dig tillbaka.

internetdagarnalindasvanberg


Programmering i skolan cc by Linda Svanberg för Webbstjärnan
Programmeringsinitiativ cc by Linda Svanberg för WebbstjärnanOmvärlden cc by Linda Svanberg för Webbstjärnan

Internetdagarna 2014

Tecknade sketchnotes för Webbstjärnans spår på Internetdagarna även i år.
Den årliga konferensen hålls i Waterfront och består av en mängd olika spår ( teman) med tillhörande föreläsningar.
Jag gör bildanteckningar på vad de olika föreläsarna berättar. Porträttet tecknar jag innan konferensen och får allt som oftast fixa till eventuella förändringar på plats.

Keynote

Värmde upp med att göra bildanteckningar på dagens keynote Cory Doctorow och Emelie Parker

Barn och ungas digitala kompetens

Cecilia Johansson
Måns Jonasson barnhack
Katarina Lycken Rüter
Karin Nygårds
Jan Gulliksen, professor från KTH

Stoneface / Duckface

Margareta Gynning
Michael Forsman
Kristina Alexanderson

 

Internetdagarna 2013

Två år i rad har jag fått i uppdrag av Webbstjärnan att göra Sketchnotes till deras föreläsningarna på Internetdagarna.

Keynote

Internetdagarna inleddes av
Jimmy Wales
grundaren av Wikipedia.

Föreläsare

Webbstjärnan spännande tema Elevers Integritet på nätet
tog sig följande föreläsare ann:

Dagen avslutades med ett inspirerande Ignite talk av sex stycken lärare.

Internetdagarna 2012

 

 

 

Leave a Reply